Từ khoá: "đổ đồ ăn thừa vào nồi nước lèo bán tiếp"