Từ khoá: "hồ văn cường được mời làm đại sứ hình ảnh"